Помощна информация

Ръководства за работа със системата
Контакти и полезни връзки
Контакти в ДАЕУ Техническа свързаност: Румен Димитров rddimitrov@e-gov.bg, тел. 02/9492466
Техническа свързаност: Илия Смоленов ismolenov@e-gov.bg, тел. 02/9492037
Административни въпроси: Нина Трифонова ntrifonova@e-gov.bg, тел. 02/9492209
Адрес на тестовата среда iistest.kontrax.bg/ReguxTest
Адрес на продукционната среда regux.egov.bg
За технически въпроси, свързани с тази система (RegUX) Ivan.Dilov@kontrax.bg, тел. 02/9609762